Upravit stránku

Posláním plazmaferetických center je přispívat k záchraně lidských životů pomocí bezpečného a efektivního odběru lidské krevní plazmy určené k dalšímu zpracování (frakcionaci). Plasma je za přísných podmínek odvážena do farmaceutických firem, kde je dále zpracována na výrobu život zachraňujících léků, které se dostanou zpátky k českým vážně nemocným pacientům.

Příklady k čemu lze plasmu využít, nemoci a stavy, které pomocí plasmy léčíme.

 • Imunoglobuliny

  Imunoglobuliny jsou normální  součástí lidské plazmy, které vznikají jako odpověď na styk organizmu s antigenem (např. bakteriemi, viry a pod). Jsou to protilátky pomáhající  lidskému organizmu v boji proti infekcím. Imunoglobuliny získané z lidské plazmy a upravené do formy vhodné k použití  lze využít  k léčbě  různých nemocí.

  Příklady chorob,  u kterých se imunoglobuliny z plazmy podávají:

  • pacienti s primárním imunodeficitem, t.j. vrozené onemocnění imunitního systému
  • pacienti  s  některými  onkologickými (nádorovými) nemocemi  
  • pacienti s některými nemocemi krve (například leukémie), u transplantací kostní dřeně
  • pacienti s některými autoimunními nemocemi v rámci imunomodulační léčby

  Imunoglobuliny lze podávat ve formě roztoku přímo do žíly pacienta infuzí.  Některé přípravky je možné podat i pod kůži.  Aplikuje se celé spektrum imunoglobulinů anebo jen imunoglobulin specifický

 • Lidský albumin

  Použití: 

  • doplnění albuminu u nemocných se sníženou hladinou albuminu v plazmě
  • léčba hypovolemických stavů: šok, substituce objemu
  • ztráta plazmy nebo albuminu před, během a po operaci 
  • u popálenin
  • onemocnění jater, ledvin, trávícího traktu
  • u hemolytické nemoci novorozenců
  • při edému mozku, při toxickém šoku
  • po velkých operacích
 • Faktor VIII

  Koncentrát lidského koagulačního faktoru VIII je prášek pro přípravu injekčního roztoku. Používá se u následujících nemocí:

  • profylaxe a léčba krvácení  u hemofilie typu  A
  • u pacientů se získaným deficitem  koagulačního faktoru  VIII
 • Faktor IX

  Koncentrát lidského koagulačního faktoru IX je prášek pro přípravu injekčního roztoku. Používá se u následujících nemocí:

  • profylaxe a léčba krvácení  u hemofilie typu  B
  • u pacientů s jinými nemocemi spojenými s  deficitem  koagulačního faktoru  IX
 • Lidský protrombinový komplex

  (lidské  koagulační  faktory II, VII, IX, X, protein C, protein S)

  • léčba nebo prevence krvácení po chirurgickém zákroku u pacientů se získaným nedostatkem faktorů II, VII, IX, X způsobených perorálními antikoagulancii, těžkým onemocněním jater, deficitem vitamínu K
  • léčba nebo prevence krvácení u pacientů s vrozeným nedostatkem faktorů II, VII, IX, X, pokud nejsou k dispozici jejich koncentráty
Nahoru